Filezilla

Host: ftp.kulturamawebben.se
A: kulturamawebben.se
Port: 21


Logga in och skapa en mapp med ditt namn. I den mappen lägger du dina filer.
Klart.
Du hittar din sida på namn.kulturamawebben.se